Bildiri Yükle


ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri online bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden, TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen veya Türkçe ve İngilizce olmayan bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Son Bildiri Gönderim Tarihi : 2 Eylül 2019
Bildiri Kabul - Red Tarihi :     5 Eylül 2019


YAZIM KURALLARI

» Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
» Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
» Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
» İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
» Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
» Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
» Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
» Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

BİLDİRİ ÖZETİ ÖRNEĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.